Inddrivelse for spildevandsselskaber

Morgenmøde den 18. juni 2019 kl. 09:00 – 12:00 hos Vejle Spildevand A/S, Toldbodvej 20, 7100 Vejle

Advokatfirmaet Energi og Miljø inviterer igen til en formiddag om inddrivelse for spildevandsselskaber.

Vi vil gerne bidrage til erfaringsudvekling mellem spildevandsselskaberne om håndteringen af restancer – ikke mindst fordi vi kan se, at der opstår større og større lokale forskelle på de konkrete løsninger, der vælges rundt omkring.

På morgenmødet sætter vi særligt fokus på, hvad vi kan, og hvad vi må i forhold til opkrævning og inddrivelse af restancer, ligesom vi fokuserer på, hvilke løsninger der erfaringsmæssigt giver de bedste resultater.

Det er gratis at deltage i morgenmødet.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Effektiv opkrævning: Hvilke problemstillinger møder vi til hverdag – og hvordan løser vi problemerne bedst muligt. Vi kigger f.eks. på problemstillinger i forhold til afregning med lejere, flytteafregninger og lignende, hvor der viser sig at være problemer med oplysningerne i FAS.
  • Nyt fra SKAT: Status på SKAT/Gældsstyrelsens inddrivelse, herunder afskrivning og inddrivelse af spildevandsselskabernes restancer.
  • Muligheder i forhold til inddrivelse: Vi fokuserer på, hvilke løsninger der er i forhold til inddrivelsen af spildevandsselskabernes restancer – og hvilke der er hensigtsmæssige.
  • Cases fra den virkelige verden: Carina Simonsen forklarer om Vejle Spildevand A/S’ arbejde med opkrævning og inddrivelse – og hvorfor det virker!
  • Udvalgte problemstillinger: Vi gennemgår flere udvalgte juridiske problemstillinger, som er praktisk relevante i forhold til den almindelige opkrævning og inddrivelse, f.eks. hvordan der skal forholdes ved behandlingen af boer.

Undervisere

Advokat Peter Nymann og advokatfuldmægtig Louise Ravn Nielsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø, samt Carina Simonsen, Vejle Spildevand A/S.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 11. juni 2019.


Ved tilmelding accepteres det samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af invitationer til lignende morgenmøder m.v.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.