Forsyningsjurauddannelse 2018

Modul 4: Vand

DANVA, Skanderborg den 28.-29. maj 2018

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som er særligt gældende indenfor forsyningsretningen “vand”.

Målgruppe

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen “vand”.

Indhold

  • Vandplaner og indsatsplanlægning
  • Skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO
  • Vandforsyningsplanlægning
  • Indvindingstilladelser
  • Påbud og forbud
  • Vandforsyningsregulativ
  • Indtægtsrammeregulering
  • Anlægsbidrag og vandbidrag
  • Skat og afgifter
  • Aktuelle emner

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.