Forsyningsjurauddannelse 2018

Almen 2

DANVA, Skanderborg den 26.-27. november 2018

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

Målgruppe

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet.

Indhold

  • Erstatningsret
  • Opkrævning og inddrivelse
  • Ansættelsesret og overenskomster
  • Forbrugerret
  • Persondataret
  • Finansiering

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann og advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.