Forsyningsjurauddannelse 2018

Almen 1

DANVA, Skanderborg den 20.-21. august 2018

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

Målgruppe

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet.

Indhold

  • Selskabsret
  • Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde
  • Aktindsigt og miljøaktindsigt
  • Udbud, indkøb og aftaler
  • Fast ejendomsregulering
  • Juridisk kildelære og informationssøgning

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann, advokat Asger Janfelt og advokat Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.