Forsyningsjurauddannelse 2018

Modul 6: Affald

DANVA, Skanderborg den 29.-30. oktober 2018

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som er særligt gældende indenfor forsyningsretningen “affald”.

Målgruppe

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen “affald”.

Indhold

  • Affaldsbegrebet og andre centrale begreber fra affaldsområdet
  • Organisering af affaldsområdet
  • Særligt om selskabsdannelse og konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingsanlæg
  • Takster og gebyrer på affaldsområdet
  • Skat og afgifter
  • Affaldsplaner
  • Affaldsproducerende borgere og virksomheder
  • Transport af affald
  • Tilsyn og påbud
  • Særligt om bioforgasning af affald og anden ressourceudnyttelse

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.