Energiplanlægning – Update

COK, Odense den 3. september 2019 kl. 08:30 – 16:00

Bliv opdateret på udvikling inden for energiplanlægning.

Du bliver opdateret om den seneste udvikling inden for energiplanlægning med særligt fokus på de gennemgribende ændringer, som på det seneste er sket på varmeplanområdet.

Vi kommer ind på en række højaktuelle emner på baggrund af energiaftalen fra juni 2018, herunder stoppet for ny pålæg af tilslutningspligt og lempelserne af brændselsbindinger og produktionsbindinger for mindre fjernvarmeområder.

Desuden ser vi på en række nyere tendenser i forbindelse med varmeplanlægningen som f.eks. udnyttelse af overskudsvarme og levetidsforlængelse af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg.

Endvidere ser på vi regeringens grundbeløbsindsats fra et varmeplanmæssigt perspektiv og på hvordan kommunen som varmeplanmyndighed bør forholde sig, hvis et grundbeløbsværk er luk-ningstruet.

Vi gennemgår seneste praksis fra Energiklagenævnet og domstolene, og vi ser på udviklingen i de dokumentationskrav for samfundsøkonomiske beregninger, som den seneste retspraksis er udtryk for.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.