Energiplanlægning – Update

COK – forløb tilpasset arbejdspladsen

Energiupdate fokuserer på nyere tendenser og principielle afgørelser inden for den kommunale varmeplanlægning. Konkret vil der på Energiupdate være fokus på følgende:

  • Udnyttelse af overskudsvarme og varmeplanlægning
  • Semi-kollektive energiløsninger i form af styrbare varmepumper og kold fjernvarme og varmeplanlægning
  • Sammenhængen mellem varmeplanlægning og varmeaftaler, herunder substitutionsprisen
  • Nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen
  • Lukning af kollektive varmeforsyningsvirksomheder
  • Lovliggørelse af kollektive varmeforsyningsanlæg uden den fornødne projektgodkendelse

Målgruppe

Kommunale sagsbehandlere, der arbejder på myndighedsområdet med varmeforsyningsloven.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.