DANVA Årsmøde 2018

Den 24. og 25. maj 2018 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Kunderne i centrum

Vandselskaberne sikrer danskerne det gode liv. Det belyser DANVA i 2018 med temaet: “Kunderne i centrum”. Medlemmernes indsats er helt afgørende for folkesundhed, miljøbeskyttelse og værn mod oversvømmelser.

Samfundet bevæger sig stadig mere i en retning, hvor individet søger større indflydelse på egne beslutninger i tilværelsen, hvilket nogle gange kan være på bekostning af hensynet til fællesskabets bedste. Individuelle løsninger kommer ganske enkelt til at fylde mere i fremtiden. Da vandselskaberne afspejler det omgivende samfund, så vil den tendens også vise sig i vandsektoren.

Ved at sætte fokus på kunden kan vi belyse, hvad det er, forbrugerne forventer af vandselskaberne i fremtiden. Er det flere individuelle løsninger, der står øverst på dagsordenen ude i hjemmene f.eks. efterspørgsel på regnvand til tøjvask og toilet i boligen eller renseløsninger på matriklen? Det er vandselskaberne, der har kontakten til slutbrugerne, men den viden, som kan samles fra kunderne kan være med til at give en pejling af, hvordan foreningen støtter vandselskaberne i fremtiden.

DANVAs medlemmer sikrer det gode liv for danskerne. Kvaliteten af indsatsen er en stor del af rygraden i samfundets infrastruktur, og dialogen med kunderne om deres ønsker, sikrer DANVA endnu større politisk tyngde.

Programmet for årsmødet er bygget op omkring årets tema: “Kunderne i centrum” og kan læses her.

Træfpunkt nr. 22

På årsmødet vil det være muligt at møde vandsektorens leverandører og rådgivere på træfpunkterne. Advokatfirmaet Energi & Miljø deltager for 12. år i træk og kan mødes på træfpunkt nr. 22.

Læs mere om DANVA Årsmøde 2018 her.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.