Nye aftalesæt i bygge- og anlægsbrancen – AB18 og ABR18

Morgenmøde den 13. juni 2018 kl. 9:00-12:00

Advokatfirmaet Energi & Miljø afholder i samarbejde med Buhl Mediation et morgenmøde om AB18 og ABR18 med fokus på nyhederne i forhold til AB92 og ABR89.

På mødet forventer vi, at følgende emner vil blive behandlet:

  • Hvad har regeringen og AB-udvalget villet opnå med de nye aftalesæt?
  • Nye arbejdsopgaver ved aftaleindgåelsen og opstart af opgaven
  • Formkrav til indgåelse og ændring af aftaler
  • Digitalisering
  • Adgang for bygherre til at kræve udskiftning på leverandørsiden
  • Nyt tvistløsningssystem
  • De nye reglers betydning for forsyningsbranchen

Mødet henvender sig primært til ansatte hos forsyningsvirksomheder, affaldsvirksomheder og i den kommunale forvaltning med ansvar for indkøb og indgåelse af kontrakter. Alle er dog velkomne.

Det er gratis at deltage i morgenmødet, som finder sted på adressen:

Advokatfirmaet Energi & Miljø
Åboulevarden 49C, 4. sal
8000 Aarhus C

Undervisere

Morgenmødet ledes af advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann, advokatfuldmægtig Mikael Skiffard Noesgaard Sørensen, Advokatfirmaet Energi & Miljø og mediator/jurist Anne Buhl, Buhl Mediation.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 8. juni 2018.


OBS! Maks. 20 deltagere

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.